در می گذرد

الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات و ان

 

الله هو التواب الرحیم(104/توبه)

 

 آیا ندانستند که خداست که توبه بندگانش را می پذیرد و صدقات

 

را می ستاند و خداست که توبه پذیر و مهربان است؟

 

و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات(25/شوری)

 

 و اوست که توبه بندگانش را می پذیرد و از گناهان درمی گذرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید