موش دزد

گرنه موش دزد در انبار ماست

گندم اعمال چهل ساله کجاست؟

اول ای جان دفع شر موش کن

بعد از آن در جمع گندم کوش کن

/ 3 نظر / 19 بازدید
خلسه

آدم یاد این جمله میفته که میگن کرم از خود درخته