عزیز بی دلیل

از آنان مباش که بدون عمل به آخرت امید می بندند و با آرزوی دراز توبه را به تاخیر می اندازند...آنان که هرگاه با خواهشی نفسانی مواجه شوند گناه را پیش می افکنند و توبه را برای آینده می گذارند.

امیرالمومنین علیه السلام

/ 0 نظر / 9 بازدید