راه نابینا شدن

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :

 

در زیر این آسمان هیچ معبودی که

 

 به جای خدا پرستیده شود ، نزد خدا

 

منفورتر از هوای نفس نیست.

 

 

امیرالمؤمنین علیه السلام :

 

1- نادان بنده شهوت خویش است .

 

2- هوس شریک کوری است .

 

3- هر که از هوس خود پیروی کند ،

 

 هوس او را کور و کر و خوار و گمراه می سازد.

/ 0 نظر / 14 بازدید