معرفی کتاب(4)

ناشر : پارسایان

 

چاپ : دفتر انتشارات اسلامی / قدسیان

 

قم / بلوار سمیه / نبش شانزدهم / شماره 322

 

تلفن : 02517742200

 

نوبت چاپ : چهارم/1388

 

شمارگان : 4000

 

در 263 صفحه

 

در قسمتی از سخن مترجم می خوانید :

 

"اثری که پیش رو دارید ، هیچ یک از نام های

 

 رایج و قالب های شناخته شده ادبی را برنمی تابد .

 

 کلماتی که با اشک وضو گرفته اند و در خون

 

 غوطه خورده اند ، هرگز در تنگنای تعابیر قراردادی

 

 نمی گنجد . روزی که استاد بزرگوار جناب علی

 

اکبر مظاهری که ظهور این اثر وامدار

 

 تلاش ایشان است متن عربی آن با نام

 

 "و کانت صدیقة" را به حقیر ارائه فرمود ،

 

با نگاه نخست دریافتم که هدف نویسنده

 

 نه تاریخ پردازی است ، نه داستان سازی ،

 

 

 و نه تکاپویی ادبی در هزارتوی واژه ها ...

 

 هرچه هست ، تصویر دردی است ناتمام

 

 که برای همیشه در سینه تاریخ باقی است ؛

 

 تصویر حماسه ای که بانویی بهشتی آفرید :

 

 بانویی که روزی چند در زمین درنگ ورزید و بوی

 

بهشت را در همه سو پراکند و با گونه و

 

 پهلوی نیلگون ، چهره تاریخ را رنگ ارغوان پاشید

 

 و نسل گل ها از او امتداد یافت .

 

با آن که این اثر در قالبی خاص نمی گنجد ،

 

 یقین دارم که با دل ها الفتی ویژه خواهد یافت

 

 و جان های مشتاقی را فراسوی خود خواهد کشید ؛

 

 و این ، از دو روست : نخست آن که

 

قصه ناتمام صدیقه فصل مشترک همه دردها

 

 و خواستن ها و پوییدن های انسانی است ؛

 

 و دیگر آن که نویسنده پرشور این اثر با عشق

 

 و ارادت یک فرزند راستین به بهشت ارغوان مادر

 

 پا نهاده است.

 

با این حال جذبه و شوقی چنین ،هرگز او را

 

 

 از راست نویسی و مستند گویی غافل نکرده است.

 

  او واژه واژه این اثر را بر پایه مکتوب ها و

 

 گفتارهای ثبت شده تاریخ پرداخته است .

 

 

این کتاب در چهل فصل تنظیم گردیده است.

/ 1 نظر / 9 بازدید