کوشش تا راهیابی

والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله

لمع المحسنین 

 

(69/عنکبوت)

 

و کسانی که در راه ما کوشیده اند،به یقین راه های

 

خود را به آنان می نماییم و در حقیقت خدا با

 

نیکوکاران است.

 

شهید کیست و شهادت چیست ای شهید؟

/ 0 نظر / 13 بازدید