کیمیا

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند                        آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند  

/ 0 نظر / 7 بازدید